Składanie reklamacji – DHL

1. Nieterminowe doręczenie
Klient ma 2 miesiące na złożenie reklamacji. Reklamacje zawierającą numer listu należy przesłać do nas na bok@homepaczka.pl

2. Uszkodzenie

 

Klient ma 7 dni na zgłoszenie szkody

Klient ma 1 rok na zgłoszenie reklamacji dotyczącej szkody lub zagubienia.
–> Klient może składać reklamację bezpośrednio w DHL. Dzięki temu będzie miał bieżącą informację o wyniku reklamacji.

Reklamacje można złożyć on-line. Zapraszamy do skorzystania z aplikacji DHL24 na www.dhl24.com.pl

Po zarejestrowaniu w zakładce „reklamacje” należy załączyć protokół szkody, list przewozowy i fakturę potwierdzającą wartość towaru.

W przypadku, gdy wartość szkody nie przekracza 2000 zł reklamację można złożyć drogą elektroniczną.
W przypadku, gdy wartość szkody przekracza 2000 zł oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) powinny zostać wysłane na adres Działu Reklamacji.

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
Dział Reklamacji
ul. Targowa 35
90-043 Łódź

tel: (42) 6 345 350
fax: (42) 662 67 30
e-mail: pl.reklamacje.wa@dhl.com

–> Klient może również złożyć reklamację do nas. W tym celu należy przesłać komplet dokumentów na adres bok@homepaczka.pl

– list przewozowy

– fakturę dokumentującą wartość towaru.

– protokół szkody
Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.