Maksymalna kwota pobrania

1. UPS

Maksymalna kwota pobrania to równowartość kwoty 5000 USD czyli ok 15 000 zł.

2. DHL

Maksymalna kwota pobrania to 11 000 zł. Jeśli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy przekraczają jednorazowo 6500 zł, odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru bezpośrednio w magazynie DHL.

3. K-EX

Maksymalna kwota pobrania to 20 000zł.