Maksymalna kwota pobrania

Maksymalna kwota pobrania to równowartość kwoty 5000 USD czyli ok 15 000 zł.