Maksymalna kwota pobrania

Maksymalna kwota pobrania to 11 000 zł. Jeśli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy przekraczają jednorazowo 6500 zł, odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru bezpośrednio w magazynie DHL.