Kwalifikacja towarów jako niestandard

Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:

• Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna

• Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej

• Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)

• Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)

• Paczki międzynarodowe, których dłuższy bok przekracza 150 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm

• Paczki krajowe, których długość przekracza 120 cm lub szerokość 80 cm lub wysokość 80 cm lub suma długości i obwodu przekracza 300 cm

• Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa od dużej paczki.